Hakkımızda

  1. Anasayfa
  2. Hakkımızda

Hakkımızda

EMI (Girişimcilik ve Yönetim Bilimleri Enstitüsü)

EMI, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş olup, küresel normların üzerinde nitelikli ve zengin bir insan kaynağına sahiptir. “Girişimcilik ve Yönetim” bilimi ve uygulamalarında Türk Dünyası başta olmak üzere tüm ülkelerde, Türk girişimciliğinin, işbirliğinin, profesyonel yönetim anlayışının ve bilimsel araştırma ve etik değerlerin gelişmesine katkıda bulunmak üzere yayıncılık, kongre organizasyonu ve eğitim alanlarında faaliyet göstermektedir.

EMI, işbirliği temeline dayalı toplumsal ve kültürel gelişmeyi esas alan girişimcilik ve yönetim organizasyon kurumudur. Aksaray’da yabancı dil eğitimi veren eğitim kurumlarından Dilkur Akademi’nin desteğiyle, bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur. Özbekistan’da TEAM Girişimcilik Üniversitesi, Azerbaycan’da Hazar Üniversitesi ve Kazakistan’da Turan Üniversitesi ile EMI arasında işbirliği protokolü (MoU) imzalanmıştır. EMI, Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC), Vizyon Üniversitesi (K.Makedonya), İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ve İstanbul Kent Üniversitesi gibi birçok üniversite ve kurum ile işbirliği içindedir.

Yayıncılık alanında katkıda bulunmak üzere yılda en az 2 sayı elektronik yayın yapmak üzere 2017 yılında EUJMR (EUropean Journal of Managerial Research) ve Journal EMI (International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries); 2018 yılında ASSTUDIES (International Journal of Arts and Social Studies) isimli akademik dergiler kurulmuştur. Uluslararası hakemli ve alan indeksli bilimsel birer dergi olup, yayın dili, Türkçe & İngilizce'dir. Bu dergilere Dergipark üzerinden ulaşılabilir. Kitap yayınlamak üzere Dilkur Yayıncılık (2020) kurulmuştur.

EMI Kongresi; Beşerî, sosyal ve kültürel sermayenin geliştirilmesi amacıyla akademisyenler, girişimciler, kamu-özel-STK yöneticileri, sanatçılar ve lisansüstü öğrencilerinin bilgi paylaşımına azami düzeyde katkı sunmak üzere 2018 yılında itibaren periyodik olarak düzenlenmektedir. Kongre kapsamında açılış-kapanış programı, girişimcilik paneli, araştırma yöntemleri çalıştayı, karma sergi, müzik dinletisi ve geziler düzenlenmektedir. Sunulan her bildirinin yazarlarına “Katılım Belgesi”, kurul tarafından önerilen bildirilere “En İyi Bildiri Ödülü” verilmektedir.

Sekiz EMI kongresinde toplam 2 bin 544 akademisyenin hazırladığı 1552 bildiri sunulmuştur. Bu bildiriler, ISBN numaralı bildiri kitabında yayımlanmıştır (www.emissc.org).

EMI Kongresinin ilki ve üçüncüsü Lefkoşa’da, ikincisi Kapadokya’da, dördüncüsü İstanbul’da, beşincisi Gostivar/Makedonya’da, altıncısı Bosna-Hersek Gorazde’de, yedincisi Özbekistan Taşkent’te ve sekizincisi Aksaray Bilim Merkezi’nde düzenlenmiştir. Kongrenin dili İngilizce & Türkçe olup, kongrede sunulan bildiriler ISBN numaralı özet ve tam metin “Bildiri Kitabı”nda yayımlanmaktadır. Kongrede sunulan bazı çalışmalar ulusal-uluslararası kitapta kitap bölümü olarak; Bazı çalışmalar da kongre sitesinde belirtilen ulusal-uluslararası hakemli dergilerde makale olarak yayımlanabilmektedir.

8.EMI Kongresi, 17- 19 Kasım 2022 tarihlerinde Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde ve Belediye Başkanı Dr.Evren DİNÇER’in öncülüğünde ve himayelerinde Aksaray Bilim Merkezi’nde düzenlenmiştir. Türkiye başta olmak üzere, Kazakistan, Kanada, Romanya, İngiltere, Yeni Zelanda, ABD, Nijerya, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Arjantin, Pakistan, Gürcistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Bangladeş gibi 20 ülkedeki 129 üniversiteden 337 akademisyenin yüzyüze/çevrimiçi katılımı ve katkılarıyla 215 bilimsel bildiri sunulmuştur.

8.Kongre, İstiklal Marşı ve Doç.Dr.Ali Kerim ÖNER & Dr.Ayçin ÖNER’in Türk Müziği konseri ile başlamıştır. Kongre açılışında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörü ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Filiz KILIÇ, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hasan Ali KARASAR, Kongre Başkanı Prof.Dr.Himmet KARADAL, KKTC’den Prof.Dr.Mustafa TÜMER, Kazakistan’dan Turan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç.Dr.Gulzhanat TAYAUOVA, Azerbaycan’dan Devlet Pedagoji Üniversitesi Direktörü Doç.Dr.Yusif ALİYEV, Nişantaşı Üniversitesi’nden Dr.Hazar DÖRDÜNCÜ ve dünyanın en etkili bilim insanlarından Doç.Dr.A.Mohammed ABUBAKAR, girişimcilik ve sosyal bilimler konularında açılış konuşmaları yapmıştır.

8.Kongrenin “Yeni Çağda Girişimcilik” başlıklı açılış oturumunda Doç.Dr.İnci ERDOĞAN TARAKÇI ve Prof.Dr.Himmet KARADAL’ın moderatörlüğünde; Kanada’dan Prof.Dr.Saeed SHOBEIRI ve Mr. Fesih Zeki MERT, AZERTAG’in Türkiye Büro Başkanı Doç.Dr.Sabir SHAHTAKTI, Kırgızistan’dan Doç.Dr.Elira TURDUBAEVA, Romanya’dan Doç.Dr.Dumitru GOLDBACH, Doç.Dr.Mohammed ABUBAKAR, Doç.Dr.Gülbeniz AKDUMAN, Prof.Dr.Şevki ÖZGENER ve Dünya Ticareti İş Geliştirme Konseyi Başkanı Ümit KAYA tarafından girişimciliğin güncel ve geleceğine ilişkin konularda değerlendirmeler yapılmıştır. Ağaçlı’da gerçekleşen Gala programı ve Aksaray-Kapodokya gezisi ile kongre başarıyla tamamlanmıştır.

7.EMI Kongresi, 20-22 Haziran 2022 tarihlerinde Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te TEAM Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Kongreye Türkiye başta olmak üzere, ABD, İngiltere, KKTC, Tayvan, Romanya, Norveç, Belçika, Fransa, Arjantin, Arnavutluk, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Pakistan, Gürcistan, Filipinler, K.Makedonya, Güney Afrika, Zimbabve, Nijerya, Malezya, Bangladeş , İran, BAE, Hindistan, Ukrayna, Fas gibi 34 ülkedeki 143 kurum veya üniversiteden 278 akademisyen tarafından 184 bildiri sunulmuştur.

7.EMI Kongrenin açılış töreninde, Kongre Başkanı Prof.Dr.Himmet KARADAL ile Özbekistan’dan TEAM Üniversitesi Dekanı Prof.Dr. Erdogan EKIZ, TEAM üniversitesinin kurucuları Hikmat ABDURAHMANOV ve Zafar KHASHİMOV, Ticaret Odası’ndan Sindor Abdunabievich BIYKUZIEV, Girişimcilik Merkezi Başkanı Sultonmurod Norbutaevich MEXRIDDINOV, Cambridge Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Azamat ANVAROVICH, Jizzakh Devlet Pedagoji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr. Shavkat Sharipov SAFAROVICH, Diplomat Üniversitesi Rektörü Doç.Dr. Elyor Makhmudov, Azerbaycandan Guba Devlet Pedagoji Üniversitesi Direktörü Doç.Dr. Yusif ALIYEV tarafından girişimcilik ve işbirliğinin önemi konularında bilgiler paylaşılmıştır.

7.EMI Kongresinde, Prof.Dr.Himmet KARADAL ve Prof.Dr.Erdogan EKİZ’in moderatörlüğünde “Türk Dünyasında Girişimcilik ve Sosyal Bilimler” başlıklı bir özel oturum gerçekleştirilmiştir. Türk Konseyi’nden Mirvokhid Azimov, Azerbaycan’dan Doç.Prof.Dr. Zakir EMİNOV, Selçuk Üniversitesi’nden Prof.Dr. Bünyamin AYHAN, Prof.Dr. Ali ERBAŞI, Prof.Dr. Şafak ÜNÜVAR, Doç.Dr. Semih BÜYÜKİPEKCİ, Doç.Dr.Fatih VAROL, Düzce Üniversitesi’nden Prof.Dr. Muammer MESCİ, Muş Alparslan Üniversitesi’nden Dr. Zeliha TEKİN, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Dr.Öğretim Üyesi Hazar Dördüncü, Azerbaycan Hazar Üniversitesi’nden Dr. Milana ABBASOVA, İngiltere Middlesex Üniversitesi’nden Dr. Soydan SOYLU, Kanada’dan Girişimci Zeki Fesih Mert tarafından Türk dünyasında girişimciliğin geliştirilmesine ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur. Kongrede başarılı bulunan bildiri sahiplerine “En İyi Bildiri” ödülü takdim edilmiş, Gala ve Taşkent Gezisi düzenlenmiştir.

6.EMI Kongresi, 16-18 Eylül 2021 tarihlerinde Bosna Hersek International Gorazde University ev sahipliğinde 26 ülkedeki 104 üniversiteden 184 akademisyenin hazırladığı bilimsel bildiriler çevrimiçi olarak sunulmuştur. Kongre açılışında düzenlenen panelde, Prof.Dr.Himmet KARADAL, Doç.Dr.İnci ERDOĞAN TARAKÇIDoç.Dr.Yavuz AKÇİ tarafındanAksaray İli Marka Değeri Araştırması” başlıklı sunumlar yapılmıştır.

5.EMI Kongresi, 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde Gostivar/K. Makedonya’da  Uluslararası Vizyon Üniversitesi ev sahipliği'nde  düzenlenmiştir. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen kongreye 27 farklı ülkeden 310 akademisyen yazarın hazırladığı ve katıldığı 139 bildiri sunulmuştur.  

4.EMI Kongresi, 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenmiştir. Kongrede, yaklaşık 200 akademisyenin aktif katılımı ile 230 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik Paneli” düzenlenmiştir. Araştırma Yöntemleri Çalıştayı” yapılmış, Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL ile Öğr.Gör. Fatma KÜÇÜK’ün moderatörlüğünde düzenlenen Karma Sergide 70 eser sergilenmiştir. İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleşen Gala programı ile kongre tamamlanmıştır.

3.EMI Kongresi; 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde  Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa TÜMER öncülüğü ve himayelerinde Lefkoşa’da (KKTC) düzenlenmiştir. KKTC başta olmak üzere 9 farklı ülkeden 88 farklı kurum & üniversiteden 220 akademisyenin katılımı ile 158 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Paneli” düzenlenmiştir. Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın Kişisel Resim Sergisi ile Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK’ün Kişisel Fotoğraf Sergisi’nde 35 eser sergilenmiştir. Kongre sonunda Gazimağusa Gezisi düzenlenmiştir.

2.EMI Kongresi9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Kapadokya’da düzenlenmiştir. 13 ülke ve 101 farklı kurum & üniversiteden 365 akademisyenin katılımı ile 238 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik Eğitimi” paneli ve “Sosyal ve Küresel Girişimcilik Paneli” düzenlenmiş, “Yenilikçi Araştırma Yöntemleri Çalıştayı yapılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın küratörlüğünde 40 eser sergilenmiştir. Doç.Dr.Ali Kerim ÖNER ve Dr.Ayçin ÖNER tarafından “Klasik Türk Müziği” dinletisi gerçekleştirilmiş ve kongre sonunda Kapadokya Gezisi düzenlenmiştir.

Birinci EMI Kongresi27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa TÜMER öncülüğü ve himayelerinde Lefkoşa’da (KKTC) düzenlenmiştir. Türkiye ve KKTC başta olmak üzere 10 ülke ve 68 farklı kurum & üniversiteden 370 akademisyenin katılımı ile 264 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik ve Etik Paneli” düzenlenmiştir. Çağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ünal AY ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sedat MURAT tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı. Yine kongre kapsamında Prof.Dr.Neslihan KIYAR & Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın küratörlüğünde “Türk Sanatları Sergisi” düzenlenmiş, sergide 27 eser sergilenmiştir. Kongrenin açılış programında Doç.Dr.Ali Kerim ÖNER tarafından “UD Resitali” dinletisi gerçekleştirilmiş ve kongre sonunda Girne Gezisi düzenlenmiştir.

EMI’de stratejik işbirliği ile kültürel değerlerin zenginleştirilmesi esastır.  EMI, girişimcilik, yönetim ve sosyal bilimler alanında Türk Dünyası başta olmak üzere, her ülkede kongre organizasyonu, yayıncılık ve eğitim faaliyetleriyle kalitenin ve işbirliğinin gelişmesine odaklanmaktadır.

 

Prof.Dr.Himmet KARADAL

EMI Girişimcilik & Yönetim Bilimleri Enstitüsü

www.himmetkaradal.com.tr

hkaradal@gmail.com

 

 

     

514,663
toplam ziyaretçimiz