Kabul Edilen Bildiriler

 1. Anasayfa
 2. Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

(Bildiri kabul süreci devam etmektedir)

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

7.Kongremizde 29 ülkeden (Türkiye, USA, UK, TRNC, Taiwan, Romania, Norway, Belgium, France, Argentina, Albania, Uzbekistan, Azerbaijan, Kyrgyzistan, Kazakhstan, Pakistan, Georgia, Philippines, N.Macedonia, South Africa, Zimbabwe, Nigeria, Malaysia, Bangladesh, Iran, UAE, India, Ukraine) 276 yazar tarafından hazırlanan 183 bildiri kabul edilmiştir.

 

 1. Exploring the Success stories and Challenges of Transnational Entrepreneurs. A Case Study of Turkish Entrepreneurs in the UAE - Dr.Serap EMIK

 

 1. Demarketing Outcomes in the Tourism Sector: A Cross-Cultural Comparison of Turkey and North-America - Assoc.Prof.Dr.İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Prof.Dr.Saeed SHOBEIRI
 1. The Impact of Cyberpersonality, Online WOM and Gender on Consumer Engagement and Purchase Decisions - Assoc.Prof.Dr.A.Mohammed ABUBAKAR
 1. Investigating Selection and Recruitment Practices in Tashkent SMEs - Azamat NURMATOV
 1. What Causes Culture Shock? - Assoc.Prof.Dr.Yusif ALIYE, Dr.Sarkhan JAFAROV

 

 1. The Embodiment of Social Relationships In Animal Tales - Yadulla ALAKBAROV
 1. Country branding: Case study in Romania - Assoc.Prof.Dr.Dumitru GOLDBACH, Phd student Mircea I. POPA, Assoc.Prof.Dr.Fatih PEKTAS, Senior lecturer Bogdan ALEXANDRESCU

 

 1. Formation of the social economy and ways of development at the regional level - Sutbayeva RAIKHAN, Prof.Dr.Himmet KARADAL, Bibigul SAUBETOVA
 1. Entrepreneurial Competencies of Education Managers and Entrepreneurial Education in Kazakhstan - Gulzhazira KOSMAGANBETOVA, Prof. Dr. Kundyz AGANINA  

 

 

 

 

 1. Online Violence against Women Journalists in Central Asia - Assoc.Prof.Dr. Elira TURDUBAEVA

 

 1. The Development of Pedagogical Education in the United Kingdom and Uzbekistan - Ulugbek JABBAROV
 1. A Competent Approach as a Model of the Development for the Professional Training of the Future Teachers - Assoc.Prof.Dr. Umida FAYZULLAEVA
 1. Manuscript Copies of the Work "Tazkirai Shuaro"- Assoc.Prof.Dr.Dostova Surayyo SAVRONOVNA
 1. Social-Psychological Characteristics of Professional Self-Development of Future Teachers - Shakarboeva Shakhnoza ABDULAKIMOVNA
 1. The Role of Startups in the Digital Economy - Aliyev Murodjon Tursun
 1. Cognitive-Pragmatic and Linguistic Aspect of Phraseological Units - Dr.Abdugafur MAMATOV

 

 1. The Main Factors of Punctuation (Syntactic) Development in English and Uzbek Languages - Ganiyeva KHAYRINISO
 1. Büyük Nesillerimizin Çocuklara Öğretimini İyileştirmek - Prof.Dr.Guljahon JUMANAZAROVA
 1. Separate Formulation of Adjective Comparisons of Phraseological Units - Assoc.Prof.Dr.Jabbarova Anora JAVLIEVNA
 1. Usage of Heuristic Methods in Teaching Students in Higher Educational Institutions - Assoc.Prof.Dr. Gayrat Kadirov UROKBAEVICH

 

 1. Methodological Foundations of Heuristic Learning - Assoc.Prof.Dr.Gayrat Kadirov URAKBAEVICH, Assoc.Prof.Dr.Komil MUROTMUSAEV
 1. The Philosophy of Jadids - Prof.Dr. Ochilova Bakhti MURADOVNA

 

 1. Expanding Investment Potential by Improving the Economic Functionality of Higher Education Institutions - Prof.Dr.Shavkat Sharipov Safarovich
 1. Semantic Characteristics of Extraordinary Sentences - Assoc.Prof.Dr.Siddikova Shokhida Isokovna
 1. Pedagogical Problems of Distance and Traditional Education - Turaeva Shoira Muxtarovna
 1. The Importance of Teaching Phonology in the Foreign Language Classes - Boltaeva Gulilola Khurshid kizi
 1. Cases of Cultural Adaptation through the Transformation Method in Literary Translation - Botirova Hakima Abdukodir kizi

 

 1. Communicative Approaches and Methods of Teaching Languages - Safarova Dildora
 1. Pedagogical Problems of Distance and Traditional Education - Turaeva Shoira MUXTAROVNA
 1. Conflict Management Approaches in Intragroup Conflicts - Assoc.Prof.Dr.Elmira A.IBRAYEVA

 

 1. Analysis of   Regional Issues at the Glance of Turkish States Union - Assoc.Prof.Dr.Murteza HASANOĞLU, Assoc.Prof.Dr.Nesrin SÜLEYMANLI

 

 1. Influences of Knowledge Management on Organizational Integration and Sustainable Entrepreneurship in SME - Olufisayo Akinlotu, Assoc.Prof.Dr. Gozde Inal Cavlan
 1. Determinants of E-Wallet Acceptance - Fatma KINIŞ                           

 

 1. Title Notes for Latin American Educational Integration – Prof. and Master Sergio Quiroga
 1. Dijitalleşme Çağında Yeni Fırsatlar: Gemi İkmalinde Girişimcilik - Asst.Prof. Dr. Firat BOLAT
 1. Re-Thinking Socio-Economic Development in South Asia: A Case Study of Colonial District Multan (1849-1901) - Asst.Prof.Dr.Abida Kausar CHUADHARY
 1. Effects of Export Marketing Strategıes on Performance: The Case of Georgian Beverage Companies - Fuat Karaev, PhD candidate, Assoc.Prof.Dr. Maka Bugulashvili
 1. Linguistic Characteristics of Emotional Expressiveness of Gender Identity Words and Phraseology in Different Language Systems – Dr.Maia Kobakhidze
 1. Strategies adopted by SME sector in UAE to enhance innovative work behaviour of Employees - Asst.Prof.Dr.AbdulQuddus Mohammed

 

 1. Leadership qualities leading to innovation in SME sector in UAE - Asst.Prof.Dr.AbdulQuddus Mohammed
 1. The Relationship between Knowledge Risk Management and Sustainable Organizational Performance:  The Mediating and Moderating Role of Leadership Behavior - Gbenga Daniel Akinsola
 1. Ethical Principles in Higher Education Teaching: The Case of An Adult Education Course - Prof. Dr. Siham EL-KAFAFI

 

 1. Evolution of Marketing Myopia - Venkata Naga Sai Kiran Kolakaluri, Prof. Dr. Emin Civi

 

 1. Sosyal Medya Paylaşım Etiği - Mahmud YAGUB
 1. Devletin Söylemsel Yapıları: Azerbaycan’da Anti-Feminist Söylemler - Namig KARIMOV

 

 1. Göçmen İşçilerin Korunması - Rufat ABDULLAYEV, Prof.Dr. Kenan ÖREN
 1. Legal regulation of the trial when recruitment in the modern labor law of Azerbaijan and foreign countries: issues of theory and legislative practice - Assoc.Prof.Dr. Mammadov Rashad Yusif
 1. The Paradox in Leadership Research - El Mustapha Ait Sidi Mhamed

 

 1. Knowledge Economy as an Element of Agglomeration Effects - Assoc.Prof.Dr. T.K.BEKZHANOVA, Assoc.Prof.Dr. D.D.ESHPANOVA, E.NURGUZHIN
 1. The Epic Age and Time Tradition - Assoc.Prof.Dr. Aitbayeva B.M.
 1. Tax and Investment Repatriation by Foreign Subsidiaries: Evidence from Bangladesh - Prof.Dr. Mohammad TAREQ, Prof.Dr. Abdullah AL MAHMUD
 1. Ideology and Class Representations in Contemporary Culture - Dila DERKAN
 2. Audience worship to Marvel Cinematic Universe - Dila DERKAN
 3. The Major Events & the First Aviators in the History of Cyprus Turkish Aviation - İzzet DERKAN
 1. Dil ve Estetik Yapı: Bir Kıbrıs Türk Masalı Estetik Örneği - Prof.Dr.Esra KARABACAK

 

 1. Kişi-Örgüt Uyumu ile Yenilikçi İş Davranışı Arasındaki İlişki - Dr.Önder ULU
 1. Girişimcilikte Kendi Markanı Yaratmak mı? Franchising Almak mı? - Mervenur YERLİ, Assoc.Prof.Dr. Derya ÖZTÜRK
 1. Aksaray ve Nevşehir İlişkileri (1918-1933) - Dr.Mustafa Fırat GÜL

 

 1. Pandemi Döneminde Finans Sektöründe Teknolojik Yeniliklerin Önemi ve Alınan Tedbirler - Ekrem Tuğgen DOĞRUÖZ, Mehmet MERT, Asst.Prof.Dr.Gözde MERT, Asst.Prof.Dr.Ahmet ERKASAP
 2. Kurumsal Girişimcilik ve Örgüt Kültürü Üzerine Teorik bir Çalışma - Asst.Prof.Dr.Ahmet ERKASAP, Asst.Prof.Dr.Gözde MERT
 1. Kripto Parayla İlgili Çevrimiçi Şikâyetlerin İncelenmesi - Prof.Dr.Ruziye COP, Lect. Sare Gizem ARSLAN, Dr. Hülya ER

 

 

 1. Örgütsel Yenilikçiliğin Bilgi Yönetimi ve Mavi Okyanus Stratejisi Arasındaki Aracı Rolü - Dr. Selma KOCA
 1. Kentsel Markalaşma ve Konumlandırma: Silifke Örneği - Assoc.Prof. Dr. Muhammet SAYGIN
 1. Fenomenlerin Kadın Tüketicilerin Satın Alma Karar Sürecine Etkisi - Prof.Dr.Remzi ALTUNIŞIK, Feyza BAYRAKTAR, PhD Candidate Murat ER

 

 

 

 1. Çalışanların Politik Yeti Düzeyleri ile İzlenim Yönetimi Taktikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Asst.Prof.Dr.Leyla İÇERLİ, Gül BİLEN
 1. Gelişmiş ve Yükselen Ekonomilerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Çevre Politikalarının Çevresel Bozulmaya Etkileri: Çevresel Kuznets Eğrisi Modelinden Ampirik Kanıtlar - Kübra SEZEN, Asst.Prof.Dr.Esin KILIÇ

 

 1. Ar-Ge Faaliyetleri ve İnovasyonun Teşvik Edilmesinde Bilim ve Teknoloji Politikalarının Önemi: Güney Kore, Finlandiya ve Türkiye İçin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme - Yağız BİRİNCİ, Asst.Prof.Dr.Esin KILIÇ
 1. Asya Kaplanları ve Endüstri-İçi Ticaret Faaliyetleri - Prof. Dr. Füsun YENİLMEZ, Phd. Student Nurevşan KUÇLU
 1. Görünmeyen Emek/Görünen İş Bölümü: Ev İçi İş Bölümünün Annelik İdeolojileri Bağlamında İncelenmesi - Dr.Eda KILIÇ

 

 1. Hayat Kurtaran Bir Girişimcilik Süreci-Yerli Solunum Cihazı Üretimi - Prof.Dr.Nuray GİRGİNER, Dr.Aslışah ŞENAK DÜZARAT

 

 1. Kadın Üretici Pazarlarındaki Girişimci Kadınların Çalışma Motivasyonu-Mersin Örneği -Prof.Dr.Nuray GİRGİNER, Kevser  GÖÇMEN
 1. Güç Mesafesinin Türk İşletme Yöneticileri Davranışlarına Yansıması, Kültürel Bir Değerlendirme - Assoc.Prof.Dr. Mesut ATASEVER
 1. DIGICOMP Projesi Dijital Yetkinlik Modeli ve Rehberliği Eğitim Programlarının Nicel ve Nitel Analizi - Prof. Dr. Hakan AYDIN, Assoc.Prof.Dr. Mehmet Sena KÖSEDAĞ

 

 1. Sosyal Medya Fenomenleri Gündelik Hayat Paylaşımları Üzerinden Ne Söyler? - Prof.Dr. Vahit İLHAN, Ress.Asist. Ceyhun BAĞCI
 1. The Relation Between Venture Capital  Investment Trusts and Financial Markets - Asst.Prof.Dr. Fatih KAYHAN

 

 1. Kalkınma Ajansları Vasıtasıyla Yoksullukla Mücadele Kalkınma-Büyüme Verimlilik Artışı: TR 71 Bölgesi - Prof.Dr. Emine FIRAT, Doctorate Student Serhat HIŞIRLI
 1. Ahlaki Olgunluk ve Depresyon, Anksiyete, Stres (DAS) Üzerindeki Etkileri - Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Assoc. Prof. Dr. Ayşe GÖKÇEN KAPUSUZ
 1. Eğitimin Sosyal Sermaye ve Girişimcilik Niyetine Etkisi:
 2. Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma - Dr.Tuğba İMADOĞLU, Prof.Dr.Mustafa Fedai ÇAVUŞ
 1. Finansal Başarı/Başarısızlık ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkilerin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi: Borsa İstanbul Turizm Sektörü Örneği -  Prof. Dr. Ferudun KAYA, Dr. Emrah ÖGET
 1. The Relationship Between Entrepreneurship Supports and Employment in Turkey (Türkiye’de Girişimcilik Destekleri ve İstihdam İlişkisi) - Prof.Dr.Mustafa Çağlar ÖZDEMİR, Assoc.Prof.Dr. Volkan IŞIK
 1. How do we manage to Diversity: Diversity climate effect of job satisfaction - Dr.Gamze GÜNER KİBAROĞLU
 2. Can Your Job Passion Stop You When the Social Undermining Pushes You to Leave? - Dr.Burcu TOSUN, Dr.Gamze GÜNER KİBAROĞLU
 1. Organizational Justice In Universities- A Comparison in Turkey - Ph.D. Gökhan KOCA, Nursel KARADAĞ YILMAZ

 

 1. İnsana Yakışır Yaşamanın Arayışında İnsanlığı İnciten Hal Dilencilik: Niğde Örneği – Kübra İNAN, Prof.Dr.Bülent KARA
 2. Kadın ve Erkek Çalışanların Örgütsel Stresle Başa Çıkma Sürecinde Yönetimden Beklentileri: Aksaray AFAD Örneği - Prof. Dr. Bülent KARA, Hümeyra GÜNAR
 1. Corporate Governance Integration of Social Entrepreneurship: Future Insights Based on Fieldwork in the Healthcare Industry- Dr.Nasiye Çiğdem ULUÇ

 

 1. Essence of Social Entrepreneurship in Sustainable Corporate Governance and Future Prescience on Expected Economic Outcomes- Dr.Nasiye Çiğdem ULUÇ                                                          
 1. Kurumsal  Sürdürülebilirlik Perspektifinde  Yaratıcı  Muhasebe Üzerine  Literatür  Taraması ve Değerlendirilmesine Yönelik Betimsel Bir Çalışma - Prof. Dr. Orhan ELMACI, Selman ÖZMEN
 2. Gezegensel Sınırlar Eşiğinde  İşletme Raporlarında Vizyon Arayışları: Entegre Raporlamada Konsensüs ve Akreditasyon - Prof. Dr. Orhan ELMACI
 1. Kadın İşgücünün İşgücü Piyasasına Katılımında İşkur’un Rolü TRB1 Bölgesi Örneği - Duygu Aydın ÇOKAL, Assoc.Prof.Dr. Gül GÜN
 1. Minimizing Waste by Using Cutting Stock Model: The Case of One Dimensional Cutting Stock Problem in Automotive Industry – Prof.Dr.T. Erman ERKAN
 1. Sivil Toplum Kuruluşlarının Küresel Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği Konusundaki Konumları - Prof.Dr.İsmail AKBAL, Münevver Merve TAŞCI
 1. Kapitalizm ve Sosyal Adalet İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme - PhD Student Selma İPEK
 1. Online Shopping Experiences of Active Seniors Aged 65 and Over - Assoc.Prof.Dr. Süreyya Karsu, Assoc.Prof.Dr. Meftune Özbakır Umut, Asst.Prof.Dr.Hande Tasa, Prof.Dr.Meltem Nurtanış Velioğlu, Prof.Dr.Dilşad Çoknaz
 1. Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Sponsor İşletmelerin Marka İmajı, Farkındalığı ve Sadakatine Etkileri: Spor Kulüpleri Üzerine Bir Araştırma - Assoc.Prof.Dr.Suat BEGEÇ, Dr.Ali KURTULAN
 2. Using Prisma's Methodology to Provide a Systematic Approach to the Social Sciences - Assoc.Prof.Dr.Suat BEGEÇ
 1. Çalışma Yaşamındaki Z Kuşağının İş Yaşamından Beklentileri ve Covid-19 Pandemisinin Beklentilerine Olan Etkisi-Bankacılık Örneği - Hakan UĞURBULDUK, Assoc.Prof.Dr. İ. Efe EFEOĞLU
 1. Üniversite Öğrencilerinin Dijital Teknolojiye İlgi Düzeyinin ve Aldığı Girişimcilik Eğitiminin Dijital Girişimcilik Niyetlerine Etkisi - Prof.Dr.İsmail BAKAN, Assoc.Prof.Dr.İnci Fatma KURTULGAN, Asst.Prof.Dr.Zümrüt Hatice ŞEKKELİ
 1. Örgütsel Bilgi Kültürünün Yenilik Algısına Etkisi - Dr.Oğuz DEMİREL

 

 1. İslam Kerimov Dönemi Sonrası Türkiye – Özbekistan Arasında Dış Ticaret Alanındaki Gelişmeler - Ümit AKPINAR
 1. The Comparison Between Foreign Aid Preferences of Turkey and Azerbaijan: Similarities, Differences and Opportunities for Cooperation - Assst.Prof.Dr.Sevinç ÖZTÜRK
 1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Markalaşma ve Kurumsallaşma Sürecinde KOSGEB İçin Yeni Bir Destek Modeli - Dr. Tayfur EGE                

 

 1. Kim Daha Mutlu? Çalışan Mutluluğunun Demografik Özellikler Bazında Analizi - Dr.Evren DİNÇER, Prof.Dr.Himmet KARADAL, Assoc.Prof.Dr.Gülbeniz AKDUMAN

 

 1. Analysis of Demographic Variables Affecting Digital Citizenship in Turkey - Assoc.Prof.Dr.Gülbeniz AKDUMAN, Prof.Dr.Himmet KARADAL, Dr.Evren DİNÇER
 1. Effect of Digitalization on Economic Growth: Panel Data (AnalysisDijitalleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Panel Veri Analizi) - Prof.Dr.Himmet KARADAL, Assoc.Prof.Dr.Yahya Can DURA, Dr.Evren DİNÇER
 1. Yengeç Sepeti Sendromunun Örgütsel Sinizme Etkisi: Konya İl Merkezi’nde Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma - Pınar Kader ALPARSLAN, Prof.Dr. Hüsnü Serdar ÖGE, Res.Asst. Nusret ÇİFTÇİ
 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Mersin İline Yönelik Göçlerdeki Dönemsel Değişimler (1975-2021) – Prof.Dr.Veysi GÜNAL
 1. Covid-19 Pandemisi Döneminde Türkiye’de Hukuk Mahkemelerindeki Davaların Coğrafi Dağılışı - Prof. Dr. Mehmet Sait ŞAHİNALP
 1. Turizme Kazandırılması Gereken Bir Mekân: Van Kalesi Güneyindeki Eski Van Şehri - Asst.Prof.Dr.Mehmet BOZKOYUN
 1. Türk Halk Müziği Türkü Sözlerindeki Yeradları (Toponomi) Üzerine Bir İnceleme - Asst.Prof.Dr.Mehmet AKBIYIK
 1. Orkestrayı Kim Yönetiyor: Çocukların Eğitiminde Ebeveynlerin, Öğretmenlerin ve Pedagogların Ortak Sorumluluğu - Asst.Prof.Dr.Figen YILMAZ, Dr.Eda KAHYALAR
 1. Art Entrepreneurship in the Context of Communication and Business Management (İletişim ve İşletme Yönetimi Bağlamında Sanat Girişimciliği) - Asst.Prof.Dr.Menekşe ŞAHİN KARADAL, Assoc.Prof.Dr.Tülin SEPETÇİ
 1. Temel Girişimcilik Yetkinliklerinin Keşfedilmesi ve Sentezi - Res.Asist. Oylum Şehvez ERGÜZEL, Res.Asist. Samet ÖZDEMİR, Res.Asist. Seren ÖZSOY

 

 1. Küresel İnovasyon Performansı ile Çevresel Bozulma Arasındaki İlişkinin Keşfi: Panel Veri Analizi - Assoc.Prof.Dr.Ahmet Yağmur ERSOY, Lecturer Seren ÖZSOY
 2. Dış Ticaret Girişimciliği Belirleyicilerinin SWARA Yöntemi İle Önceliklendirilmesi - Assoc.Prof.Dr.Ahmet Yağmur ERSOY, Asst.Prof.Dr.Metin SAYGILI, Res.Asist.Çağdaş ATEŞ
 1. Kadın Kooperatiflerinin Başarısında Yönetsel Yetkinliğin Etkileri: Karşılaştırmalı Örnek Olay Analizi - Asst.Prof.Dr.Şenay KARAKUŞ UYSAL
 1. The Increase in Health Misinformation Online and Solutions for How to Cope With it - Asst.Prof.Dr.Gulcin Ipek EMEKSIZ
 1. Turistlerin Sokak Lezzeti Algıları, Davranış Niyetleri ve Tatminleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Assoc.Prof.Dr. Zafer BUZCU, Assoc.Prof.Dr. Sibel OĞUZ, Assoc.Prof.Dr.Erdinç BALLI
 1. İçsel İşten Ayrılma ve Hizmet İnovasyon Davranışı Arasındaki İlişki: Türkiye-Almanya Örneği - Assoc.Prof.Dr.Ferda ÜSTÜN, Assoc.Prof.Dr. Erdinç BALLI, Assoc.Prof.Dr. Ayşe İpek KOCA BALLI
 1. Bir Aş(k) Hikayesi: Lokanta İşletmecisi Olan Anne Girişimcilerin Rekabet Deneyimleri - Assoc.Prof.Dr. Mehmet Kaplan, Asst.Prof.Dr. Berna Turak Kaplan
 1. The Political Economy of the New Media and Digital Oligarchs - Assoc.Prof.Dr. Selahattin ÇAVUŞ, Assoc.Prof.Dr. Salih TİRYAKİ, Prof.Dr. Bünyamin AYHAN
 1. Fransa ve Türkiye’de Hükümet Sistemleri - Asst.Prof.Dr. Fethi KILIÇ, Asst.Prof.Dr. Ümmügülsüm KILIÇ

 

 1. Sözleşme Özgürlüğü ve Sözleşme Yapma Zorunluluğu - Asst.Prof.Dr. Fethi KILIÇ, Asst.Prof.Dr. Ümmügülsüm KILIÇ
 1. Çalışanlar Perspektifinden Kurumsal Sürdürülebilirlik: Türk Giyim Sektöründe Ampirik Bir Çalışma - Instructor Emine Demet ÖRGÜT, PhD Candidate Ahmet BİLGİLİ, Prof.Dr. Sima NART

 

 

 

 1. Un Üreticilerinde Örgütsel Performans Değerlendirme: Hıdıroğlu Un Üreticisi Örneği - Assoc.Prof.Dr. Duygu HIDIROĞLU

 

 1. Is Bitcoin a threat to bank deposits? Evidence from BRICS-MINT countries - Asst.Prof.Dr.Tuğba BAŞ, Asst.Prof.Dr.Orhan ÖZAYDIN, Assoc.Prof.Dr.Yahya Can DURA
 1. Consumers’ Media Consumption Behavior with COVID-19 in Turkey - Asst.Prof.Dr.Ahmet TÜRKMEN

 

 1. Sosyal Medyada Irkçılık Kavramı: Ekşi Sözlük Örneği  - Assoc.Prof.Dr.Rengim SİNE NAZLI, Asst.Prof.Dr. Gülşah SARI

 

 1. Assessment of the Importance of Azerbaijani Gas in the Gas Supply of Europe in the Conditions of the Global Energy Crisis - Dr.Tekmez KULU, PhD Candidate Ali RZAYEV

 

 1. İş Ertelemenin Öncülleri ve Sonuçları - Abdullah Halil İbrahim İSOT

 

 1. Sanal Kaytarma Davranışını Etkileyen Faktörler - Ecem AZAK

 

 1. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Teknolojik Girişimlerin Beyaz Yakalı Çalışana Yönelik İnsan Kaynakları Stratejileri - Lecturer Dr. Yasin AKKUŞ
 1. Havayolu Kargo Yük Planlamasına İlişkin Problemler: AHP Yöntemi ile Önem Derecelerini Belirleme - Esra YELKEN, Assoc.Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ
 1. Girişimci Pazarlamanın İnovasyon Çiftustalığı Üzerine Etkisi; Pazar Türbülansı ve Teknoloji Türbülansının Düzenleyici Rolü - Burak Buğrahan DEVRAN, Asst.Prof.Dr. Güngör HACIOĞLU
 1. Psikolojik Sağlamlığın Presenteeism (İşte Var Ol(A)Mama) Davranışı Üzerindeki Etkisi: İlkokul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma - Efekan Taha ÖZEL, Prof. Dr. Ali ERBAŞI
 1. BİM Mağazalar Zinciri ve Türkiye’de Faaliyet Gösteren Perakendeci İşletmelerin Finansal Performanslarının Dematel ve Electre III Yöntemi İle Değerlendirilmesi - Dr. Hasan KAZAK
 1. Beyaz Yakalı Çalışanlar Perspektifinden Ev Esaslı Uzaktan Çalışmada Gri Alan: İş Sağlığı ve Güvenliği - Ayşıl KABAKÇI
 1. Aile İşletmelerinde Girişimcilik: Kayseri’de Bir Örnek Olay Çalışması - Asst.Prof.Dr. Yavuz Sezer OĞUZHAN
 1. E- İhracat Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma - Süleyman CEYLAN, PhD Student

 

 1. Kurumsal Şirketlerin Girişim Sermayesi Yatırımlarının İncelenmesi ve Portföy Teorisine Göre İdeal Girişim Sermayesi Portföyü Araştırması - Tarık SAYDIRAN, Sıla AYGÜN
 1. Sürdürülebilirlik, İlçe Belediyeleri ve Kurumsal Web Siteleri: Konya Örneği -  Kahraman Kağan KAYA
 1. Yolcuların Havalimanlarındaki Self Servis Teknolojileri Kullanım Davranışlarının İncelenmesi - Ress.Asst.Zahid Selim YILMAZ, Prof.Dr.Ferhan ŞENGÜR
 1. An Overview of Aviation Safety – An Updated Bibliometric Analysis - Prof. Dr. Ferhan ŞENGÜR, Res. Asst. Ferhat İNCE
 1. Coğrafi İşaretlerin Kullanımının ve Hukukî Korumasının İşletmeler Açısından Önemi - Ress.Asist. Gamze ÇAKI ÇİFCİ, Assoc.Prof.Dr. Sertaç ÇİFCİ
 1. Uygur Diasporasında Din Eğitiminden Bir Örnek: Tevfik Online Okulu - Zulhaya BUĞRA, Asst.Prof.Dr. Faruk KANGER
 1. İklim Değişikliğinin Sürdürülebilirlik Raporlamasında Yeri: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerde Bir İnceleme - SMMM Tuğba ERDOĞAN, Assoc.Prof.Dr. Azize ESMERAY
 1. The Impact of Lean Supply Chain, Green Logistics and Environmental Impacts on Organizational Performance- Assoc.Prof.Dr. Fatma Sonmez Cakir, Assoc.Prof.Dr. Zafer Adiguzel
 1. Deniz İşletmeciliğinde Yeni Girişimcilik Alanı: Turistik Olta Balıkçılığı - Prof.Dr. Erdal ARLI

 

 1. İnovasyonun Altın Çemberinde Yaratıcı Girişimcilik - Asst.Prof.Dr. Gülaçtı ŞEN

 

 1. Dijital Ayak İzi Yönetimi: Dijital Defin - Dr. Hazal Koray ALAY, Dr. Meri Taksi DEVECİYAN
 2. Girişimcilik Tutkusu ve Yenilikçi Davranışlar İlişkisinde Liderlik Görevlerinin Aracı Rolünün İncelenmesi: Mühendislik Meslek Grubu Örneği - Asst.Prof.Dr.Hazal Koray ALAY, Exp. Rasim KESKİN

 

 1. Vatandaşların Çatışma Süreçleri İlgili Bilgi Arayışında Medyaya Duydukları Güven - Asst.Prof.Dr.Ayşenur DAL
 1. Üniversite Tercih Süreçlerini Etkileyen Faktörler Bağlamında Ebeveynlik Tarzı ve Bilinçli Farkındalık İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma - Assoc.Dr.Murat ESEN, Phd.Student Ebru ÇİL, Phd.Student İrem ÇETİNKAYA
 1. Çalışanların İnsan Kaynakları Uygulamalarına Yönelik Algılarının Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Yönelik Etkilerinin İncelenmesi - Lec.Dr.Dilek ESEN
 1. Turizm Sektöründe Yeşil Bilişim Teknolojilerinin Kurumsal Sürdürülebilirliğe Etkisi - Lect.Hilal BULUT, Lect.Sultan ÇETİNKAYA, Asst.Prof.Dr.Mustafa ATSAN, Lect. Bilge Kaan ERCAN
 1. Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinde Anksiyete Düzeyi ile Sigara ve Sosyal Medya Alışkanlıkları Arasındaki İlişki - Asst.Prof.Dr. Berin TUĞTAĞ DEMİR, Asst.Prof.Dr. Funda KOCAAY, Lec.Hilal Melis ALTINTAŞ
 1. BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Sürdürülebilirlik Performansları Kovid-19 Pandemi Döneminde Önemli midir? - Ahmet Burak BAYINDIR, Prof.Dr. Mine AKSOY KAVALCI
 1. Kamu Çalışanlarının Motivasyonunda Etik İklim Ne Kadar Önemli? Kamu Hizmeti Motivasyonu ve Misyon Değeri Bağlamında Bir Analiz - Assst.Prof. Dr. Şerafettin ERTEN, Lecturer İbrahim TÜRKMEN
 1. Konum Tabanlı Mobil Uygulamalar: İçerik ve Arayüz Analizi - Dr. Didem ÖZKUL
 1. Turizm Sektöründe Tematik Restoranlar :Dünya ve Türkiye Örnekleri - Lec.Tezel MALKOÇOĞLU, Lec.Alpaslan ADİL, Salim Okan GÜNDOĞDU
 1. Türkiye’de Kadın Emeği Çalışmalarının İncelenmesi: Lisansüstü Tezler Üzerine Nitel Bir Analiz - Asst.Prof.Dr.Gonca GEZER AYDIN, Prof. Dr. Ramazan Kahraman UYGUN
 2. Ekolojik Girişimciliğin Kavramsal Çerçevesi ve Örnek Vakalarla Araştırılması: Keşifsel Bir Çalışma - Prof. Dr. Ramazan Kahraman UYGUN, Asst.Prof.Dr.Gonca GEZER AYDIN
 1. Referandum ve Plebisit Kavramları Doğrultusunda Türkiye’nin Referandum ve Plebisit Tarihi - Assoc.Prof.Dr. İsmail SAFİ, Lecturer Talip KURŞUNCU
 1. Bakım Hizmetlerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Özel Bakım Merkezleri Örneği - Asst.Prof.Dr.Fatih ELİBOL

 

 1. The Turkish Economic Policies of The 1923-1938 Ataturk Period - Assoc.Prof.Dr.Elnur Hasan MIKAIL, Dr.Ali Nazmi ÇORA, Assoc.Prof.Dr.Hakan ÇORA
 1. Pandemi Sürecinde Algılanan Sosyal Destek ile Anksiyete Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma - Dr.Canan BAYSAL, Prof.Dr.Muhsin HALİS
 1. KOBİ'lerde Yeşil İnovasyon: Araştırma Literatürü Odaklı Bir İnceleme - Res.Asst.Dr. İbrahim YIKILMAZ, Prof.Dr Muhsin HALİS

 

 

 1. Havalimanı Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörlerin CRITIC ve ENTROPİ Yöntemleriyle İncelenmesi: Avrupa Havalimanları Örneği - Lecturer Esra YAŞAR, Asst.Prof.Dr.Eda ÇINAROĞLU

 

 1. Havayolu İşletmelerinin Finansal ve Operasyonel Performanslarını Etkileyen Kriterlerin Entropi Yöntemi ile Değerlendirilmesi - Merve ÜNLÜ, Asst.Prof.Dr.Eda ÇINAROĞLU
 1. Yüksek Öğretimde Girişimcilik Eğitiminin Endüstri 4.0’a Adaptasyonu: Türkiye Örneği - Gonca DEMİREL, Prof.Dr.İlknur KUMKALE
 1. Evaluation of Passenger's Airline Selection Criteria - Res.Assist.Kübra Nur CİNGÖZ, Assoc.Prof.Dr.Didem RODOPLU ŞAHİN
 1. Covid-19 Salgınının Samsun’da Faaliyet Gösteren Girişimciler Üzerindeki Etkisi: Kafe İşletmeleri Örneği - Assoc.Prof.Dr.Bahar TÜRK, Ayşen AVCI
 1. Perception, Management, and Organizational Issues Related to Syrian Migrants in Turkiye - Asst.Prof.Dr.Osman KURTER
 1. Öğretmenlerin Aydınlık Kişilik Algılamaları İle İş- Aile Çatışması Arasındaki İlişki, Asst.Prof.Dr.Murat AK, Teacher Hasan KURTBOĞAN
 1. Gençlerin Dijital Göçebelik Potansiyelleri Üzerine Bir Araştırma - Assoc.Prof.Dr. Serdar ÇAKAN, Dr.Benan GÖK
 1. COVID-19 Vulnerability and Determinants of Health Inequality - Dr.Sera ŞANLI

 

 1. Türkiye’de GRI Kılavuzuna Göre Sürdürülebilirlik Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Bir İnceleme – Asst.Prof.Dr.Bilal Zafer BERİKOL
 1. Romanda Kişiler Dünyası ve Karakter Yapıları II - Assoc.Prof.Dr.Veysel ŞAHİN
 1. Gelişen Girişimlerde Pazar ve Teknolojik Değişimin Yenilik Performansına Etkisi: Girişimci Cesaretinin Düzenleyici Rolü - Assoc.Prof.Dr. Mete Kaan NAMAL, Asst.Prof.Dr.Cenk TUFAN, Assoc.Prof.Dr.Kemal KÖKSAL, Prof.Dr.İbrahim Sani MERT

 

 1. Döngüsel Gıda Tedarik Zinciri İçin Blok Zincir Kullanımı - Assoc.Prof.Dr.Hüseyin ŞENKAYAS

 

 1. An investigation regarding the relationships among brand parity, brand image, brand satisfaction, and brand loyalty - Prof.Dr.Ömer TURUNÇ, Asst.Prof.Dr.Cem KARAYALÇIN

 

 1. Fen Bilimleri Ders Kitaplarına Yönelik Araştırma Eğilimlerinin İncelenmesi - Asst.Prof.Dr.Gülşah GÜRKAN

 

 1. Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlığa İlişkin Motivasyon ve İnançlarının Teknoloji Standartları Yeterlilikleri ile İlişkisinin İncelenmesi - Asst.Prof.Dr.Gülşah GÜRKAN
 1. Yes, I'm a Shopaholic! But What Type? - Asst.Prof.Dr. Filiz EROĞLU
 1. Oil in the Caspian Basin and Road to the Nobel Prize (Hazar Havzasında Petrol ve Nobel Ödülü’ne Uzanan Yol)- Prof.Dr.Vefa KURBAN

 

 1. Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin Önemi - Ömer YALNIZ

 

 1. Osmanlı Maliyesinde Vergi Gelirlerinin Ertesi Yıllara Bırakılmasının Nedenleri: Bakaya - Dr. Derviş Tuğrul KOYUNCU

 

 1. Serhat Kalkınma Ajansı’nın TRA2 Bölgesi Turizmi Üzerindeki Rolü - Dr.İhsan KURAN, Assoc.Prof.Dr.Suna MUGAN ERTUĞRAL, Prof.Dr.Metin TOPRAK
 1. ABD’de Yaşayan Girişimci Ahıska Türklerinin Girişimcilik Motivasyonlarının Niteliksel Bir Araştırması - Assoc.Prof.Dr.Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU
 1. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Sermayeleri Arasındaki İlişkinin Veri Madenciliği ile İncelenmesi - Dr.Nazlı SEYHAN

 

 1. Duygusal Zekânın Duygusal Emek ve Duygusal Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler ve Bankacılar Üzerine Bir Araştirma - Assoc.Prof.Dr.Meral Erdirençelebi,  Ayşen Yıldız, Assoc.Prof.Dr.Ebru Ertürk
 1. Artist Review Showing a Postmodern Approach in Art Production: Jenny Saville - Mahmut Rıfkı ÜNAL
 1. The Certain Factors Influence on the Teachers of English - Assoc.Prof.Dr. İrfan TOSUNCUOGLU

 

 1. Analysis of the Impact of Internet Use, Energy Consumption and Economic Growth on CO2 Emissions: An Application to OECD Countries - Assoc.Prof.Dr. Serap ÇOBAN, Nurten ULUSAY, Res.Assist. Tayyibe Işıl DOĞAN

 

 

 

 1. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Prof.Dr.Neriman ARAL, Lecturer  Emine ARSLAN KILIÇOĞLU
 2. Sürdürülebilir Girişimcilik Eğitimi: “Erken Çocukluk Dönemi” - Prof.Dr.Neriman ARAL, Lecturer Emine ARSLAN KILIÇOĞLU
 1. Psikolojik Sermayenin Sonuçlarına İlişkin Bir Literatür Taraması - Başak YILDIZ

 

 1. Maceraperest (Aventurera-Alberto Gout/1949) Filminin Türsel Açıdan Değerlendirilmesi - Asst.Prof.Dr.İkbal BOZKURT AVCI, Asst.Prof.Dr.Derya ÇETİN

 

 1. Duygusal Zekânın Duygusal Emek ve Duygusal Tükenmişlik İle İlişkisi: Öğretmenler ve Bankacılar Üzerine Bir Araştirma - Assoc.Prof.Dr. Meral Erdirençelebi, Ayşen Yıldız, Assoc.Prof.Dr. Ebru Ertürk
 1. Sucu Çocuk Reklamı Analizi: Girişimcilik Perspektifinden - Assoc.Prof.Dr.Yavuz AKÇİ
 1. Girişimciyi Diğerlerinden Beyin Aktivitesi Düzeyinde Ayırt Edebilir miyiz? EEG ile Yaratıcılık ve Fırsat Tanımlama Üzerine Deneysel Bir Araştırma -
 2. Dr.Hicran Utkun DİNCER AYDIN, Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ, Burcu DEMİRKUNDAK, Serdar KEVELCİOĞLU

 

 

 

 

 1. Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı İle İlgili Yapılan Çalışmaların        İncelenmesi - Zeynep Deniz SEVEN, Feyza UÇAR ÇABUK

 

 1. Kardeşler Arası Şiddet: Bir Derleme Çalışması - Gülden İREVÜL, Zeynep Deniz SEVEN

 

 1. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Akran Şiddetine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Feyza UÇAR ÇABUK

 

 

514,651
toplam ziyaretçimiz